اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶

نمایشِ باشکوهِ زندگی

زندگی، صحنه‌ی نمایشی باشکوه است. می‌خواهم نمایش زندگیم را خوب بازی کنم! با تکیه بر تو و با اعتماد به نفس، به صحنه‌ی نمایش زندگی وارد […]