فروشگاه

از مجموعه سخنرانی های مسیحا برزگر
آب، آیینه، آفتاب (جلسه اول)
شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
از مجموعه سخنرانی های مسیحا برزگر
اثر بال پروانه (جلسه اول)
شهریور ۳۰, ۱۳۹۶

رهایی از قصه‌های ذهن (جلسه اول)هزینه ارسال: محاسبه در صورت حساب

اشتراک گذاری در تلگرام  

رهایی از قصه‌های ذهن (جلسه اول)

۰تومان
هزینه ارسال: محاسبه در صورت حساب
 

ما اسیر قصه‌های ذهنِ خویش هستیم. آنچه زندگی ما را به تنگنا می‌افکند، واقعی نیست، بلکه از جنسِ قصه‌ است؛ قصه‌ای ذهنی. رهایی از قصه‌های ذهن، تجربه‌ی قدرتِ بی‌منتهای درون، و تجربه‌ی بی‌کرانگی‌ست.

آنچه موجب اضطراب ما می‌شود، آنچه ما را افسرده می‌سازد، و آنچه ما را رنج می‌دهد، چیزی جز قصه‌های ذهن نیست.

همه‌ی ما، درگیر‌ِ قصه‌های ذهن خود هستیم، و بدون این‌که متوجه باشیم، مدام این قصه‌ها را در عمل، تکرار می کنیم. موضوعِ قصه‌های ذهن، و رهایی از این قصه‌ها، آن‌قدر مهم است که اگر ما، به شیوه‌ی رهایی از این قصه‌ها پی ببریم، نزدِ خود می‌گوییم: “کاش زودتر شیوه‌های عملیِ رها شدن از این قصه‌ها را می‌دانستم.”

دلیل این‌که ما، با وجودِ بهره‌مندی از آگاهی درون، ذهنی آشفته داریم، چیزی جز قصه‌هایی نیست که از گذشته‌های دور، آن‌ها را به عنوانِ واقعیتِ خود، با خود، همراه کرده‌ایم. عاملِ محدودکننده‌ی آگاهیِ استحاله بخشِ درونِ ما، قصه‌ها و باورهاست. این قصه‌ها و باورها، در کودکی، در ما تعبیه، و اکنون، صاحبِ اراده و زندگی ما شده‌اند.

قصه‌های ذهنِ خود را تشخیص بدهید، از آن‌ها شیفت کنید، سپس آگاهانه، قصه‌هایی قشنگ‌تر بیافرینید، و آن‌ها را به‌مثابه قصه، بازی کنید. در این صورت، از خودِ کرم ابریشمِ خود، استحاله پیدا می‌کنید، و به پروانه‌ای زیبا تبدیل می‌شوید.

سخنران

مجموعه‌ی

72 سخنرانی

شما شاید این را هم دوست داشته باشید