قدرت نمادها
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

یک فنجان استراحت

زمین! آرامش را به من بیاموز،

چون گندمزار در آفتاب.

زمین! رنج را به من بیاموز،

چون سنگ‌ها که با خاطرات‌شان رنج می‌برند.

زمین! تواضع را به من بیاموز،

چون جوانه‌ها که در آغاز متواضع‌اند.

زمین! مهر را به من بیاموز،

چون مادران کنار گهواره‌ی نوزادشان.

زمین! شجاعت را به من بیاموز،

چون درختی تنها در بیابان.

زمین! محدودیت را به من بیاموز،

چون مورچه‌ای که بر صخره‌ای راه می‌رود.

زمین! آزادی را به من بیاموز،

چون عقاب که در آسمان اوج می‌گیرد.

زمین! تسلیم را به من بیاموز،

چون برگی خشک که بر آب می‌رود.

زمین! رستاخیز را به من بیاموز،

چون دانه‌ای که در بهاران جوانه می‌زند.

زمین! به من بیاموز خودم را فراموش کنم،

چون برفی که در آفتاب آب می‌شود.

زمین! به من بیاموز تا مهربانی را از یاد نبرم،

چون زمین خشک که پس از بارش باران می‌گرید.

 

مسیحا برزگر