نیایش
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
مناسب‌ترین فرد برای تو
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶

نمایشِ باشکوهِ زندگی

زندگی،

صحنه‌ی نمایشی باشکوه است.

می‌خواهم نمایش زندگیم را خوب بازی کنم!

با تکیه بر تو

و با اعتماد به نفس،

به صحنه‌ی نمایش زندگی وارد می‌شوم.

شوری دارم در دل.

رؤیایی دارم در سر.

نغمه دارم در گلو.

و تو را در کنار خود دارم، خدا!

تو که در کنارم باشی،

دیگر چیزی نمی‌ماند که از آن بترسم.

اکنون،

به کمک تو، ای خدا!

نغمه سر می‌دهم،

زندگی را به آواز می‌خوانم،

و در آوازِ خویش،

عشق را جار می‌زنم.

 

 

مسیحا برزگر