عشق بی قید و شرط

عشق چیست؟‌

عشق، بر احترام مبتنی‌ست. عشق، برای کسی احساس تاسف نمی‌کند، اما سرشار از همدلی‌ست. عشق، چشمداشتی ندارد. وقتی عشق می‌ورزیم، از توقع و چشمداشت تهی هستیم؛ ما عشق می‌ورزیم، زیرا می‌خواهیم که عشق بورزیم. تو وقتی برای من متاسف می‌شوی که برای من احترام قایل نباشی؛ یعنی مرا آنقدر قوی نبینی که از عهده‌ی این کار برآیم. از طرف دیگر، عشق از احترام جدا نیست. من تو را دوست دارم؛ یعنی باور دارم که تو از عهده‌ی عشق برمی‌آیی. باور دارم که تو به اندازه‌ی کافی قدرت انجام این کار را داری؛ یعنی آنقدر خوبی که می‌توانی به موقع دست به انتخاب‌های درست بزنی. اگر زمین بخوری،  دست من هست که دست تو را بگیرد، من می‌توانم کمکت کنم تا برخیزی. من می‌توانم بگویم: “این شفقت و همدلی‌ست، اما، بی‌تردید، احساس ترحم و تاسف نسبت به تو نیست.”

عشق مطلقا مسئول است. هر فکری که به خاطرمان خطور می‌کند، هر عملی که از ما سر‌می‌زند، تبعاتی دارد. ما، به هرحال، با تبعات افکار و اعمال‌مان روبرو می‌شویم. هر انسانی، چه بخواهد چه نخواهد، مسئول اعمال خویش است.

عشق، همواره مهربان است و این مهربانی، تو را سخاوتمند می‌سازد و تمامی درها را باز می‌کند. عشق، سخاوتمند است.

عشق، بی‌قید و شرط است. در راه عشق‌، اما و اگری وجود ندارد. شرطی وجود ندارد. من تو را همان‌طور که هستی دوست دارم، و تو آزادی هر طور که می‌خواهی باشی.

 

مسیحا برزگر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی