سفر قهرمان

12 جلسه سخنرانی صوتی دانلودی مسیحا برزگر

قیمت: 250.000 تومان
125.000 تومان

سفر قهرمان

سخنرانی تصویری دانلودی مسیحا برزگر
50%
تخفیف

سفر قهرمان (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره سفر قهرمان

۲۵۰,۰۰۰ تومان
50%
تخفیف

سفر قهرمان _ سفر به سوی شادکامی (سخنرانی تصویری دانلودی)

https://dl.masiha.com/demo/video-speech/journey-happiness-demo.mp4  

۳۰۰,۰۰۰ تومان