مجموعه سخنرانی های مسیحا برزگر بر روی سی دی های MP3

اخلاق خوب سالکان اثر مسیحا برزگر (لوح فشرده)

مجموعه‌ی هشتاد نکته اخلاقی همراه با موسیقی و تصاویر طبیعت

۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

سخنرانی های اثر بال پروانه توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده)

سخنرانی های اثر بال پروانه توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده) گزیده‌ای از جلسه نخست: لازم دیدم، بحثی مقدماتی درباره اثر…

۳۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان

سخنرانی های جهان از قصه‌ها سرشته شده است! توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده)

جهان از قصه ها مسیحا برزگر گزیده ای از سخنرانی جلسه اول: عاشق برای هر سخنی، گوشی است؛ چون می­داند…

۲۵,۰۰۰ تومان

سخنرانی های حضور توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده)

زندگی در لحظه ها
رهایی از ترس ها و حسرت ها

۳۵,۰۰۰ تومان

سخنرانی های دل آگاهی توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده)

نگاهی به زندگی از چشم اندازی برتر

۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

سخنرانی های راز ۱ توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده)

شرحی بر گلشن راز شیخ محمود شبستری

۷۰,۰۰۰ تومان

سخنرانی های راز ۲ توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده)

شرحی بر گلشن راز شیخ محمود شبستری

۷۰,۰۰۰ تومان