راندا برن با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب‌های صوتی راندا برن
۳۲,۰۰۰ تومان

راز (کتاب صوتی دانلودی)

نمونه 1 نمونه 2

۳۶,۰۰۰ تومان

قدرت (کتاب صوتی دانلودی)

نمونه 1 نمونه 2      

۳۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان

راندا برن با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب‌های چاپی راندا برن

کتاب معجزه اثر راندا برن با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب معجزه اثر روندا برن با ترجمه مسیحا برزگر   آیا به یاد می‌آوری زمانی را که کودکی بی‌پیرایه و…

۵۸,۰۰۰ تومان

کتاب قدرت اثر راندا برن با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب قدرت اثر روندا برن با ترجمه مسیحا برزگر   مقدّر است که تو یک زندگی باشکوه داشته باشی! در…

۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب قهرمان اثر راندا برن با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب قهرمان اثر روندا برن با ترجمه مسیحا برزگر تصور کن نقشه‌ای هست که راه رسیدن به آرزوهای بزرگ و…

۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب راز اثر راندا برن با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب راز اثر روندا برن با ترجمه مسیحا برزگر   فرازهایی از کتاب: ـ بزرگ‌ترین رازِ زندگی، قانونِ جذب است.…

۳۲,۰۰۰ تومان

سخنرانی‌های تصویری دانلودی مسیحا برزگر

مرتبط با آثار راندا برن

سفر قهرمان (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره سفر قهرمان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

اینیاگرام (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از اینیاگرام  

۵۰۰,۰۰۰ تومان

ذهن همیشه نو آموز (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن همیشه نو آموز  

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ذهن آگاهی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره ذهن آگاهی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

زندگی در اینجا و اکنون (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره زندگی در اینجا و اکنون

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سخنوری و فن بیان (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از کارگاه سخنوری و فن بیان

۳۵۰,۰۰۰ تومان

سخنرانی‌های صوتی دانلودی مسیحا برزگر

مرتبط با آثار راندا برن

سایه خود را به رقص آور! ۱و۲ (سخنرانی صوتی دانلودی)

سخنرانی های سایه خود را به رقص آور! ۱و۲ توسط مسیحا برزگر (دانلودی)   با هم به اقلیمی می‌رویم که…

۲۰۰,۰۰۰ تومان

رهیافتی معنوی به کاهش وزن و تناسب اندام (سخنرانی صوتی دانلودی)

کاهش وزن و تناسب اندام مسیحا برزگر گزیده ای از سخنرانی جلسه اول: درد عاطفی و ناخرسندی می­تواند، به ما…

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ما هیچ، ما نگاه! (سخنرانی صوتی دانلودی)

بیرون آمدن از ذهن ، گام نهادن به زندگی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

زبان فرشتگان (سخنرانی صوتی دانلودی)

شرحی بر کتاب پیامبر اثر جبران خلیل جبران

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کشف کودک درون (سخنرانی صوتی دانلودی)

شرح و تفسیر کتاب شازده کوچولو

۳۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت خشم (سخنرانی صوتی دانلودی)

سخنرانی های مدیریت خشم ۱ توسط مسیحا برزگر (دانلودی) ما همه، به واسطه‌ی تجربیاتِ گذشته‌ی خود، و خاطراتِ ناخوشایندی که…

۲۵۰,۰۰۰ تومان

اثر بال پروانه (سخنرانی صوتی دانلودی)

سخنرانی های اثر بال پروانه توسط مسیحا برزگر (دانلودی) گزیده‌ای از جلسه نخست: ما تماشاگران خوب نمایش زندگی هستیم؛ بی­تردید…

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

یگانه با زندگی (سخنرانی صوتی دانلودی)

رهایی از ترس ، شکوفایی در عشق
شرحی مقدماتی بر کتاب زمینی نو اثر اکهارت تول

۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان

حضور (سخنرانی صوتی دانلودی)

زندگی در لحظه ها
رهایی از ترس ها و حسرت ها

۲۵۰,۰۰۰ تومان

عشق ، خنده ، زندگی (سخنرانی صوتی دانلودی)

سخنرانی های عشق ، خنده ، زندگی توسط مسیحا برزگر (دانلودی) ما باید، با جریانِ بزرگ و شکوهمندِ جهان، جاری…

۲۵۰,۰۰۰ تومان

رهایی از قصه های ذهن (سخنرانی صوتی دانلودی)

رهایی از قصه های ذهن مسیحا برزگر گزیده ای از سخنرانی جلسه اول: قصه­ های ذهن ما، قصه­ هایی است…

۴۵۰,۰۰۰ تومان

معنای زندگی (سخنرانی صوتی دانلودی)

سخنرانی های معنای زندگی توسط مسیحا برزگر (دانلودی)   معنای زندگی چیست؟ این پرسش، قرن‌هاست ذهن آدمی را متحیرِ خود…

۲۰۰,۰۰۰ تومان