سخنرانی‌های تصویری دانلودی مسیحا برزگر

مرتبط با وحدت وجود

بیداری به زبان ساده (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره بیداری به زبان ساده

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ذهن همیشه نو آموز (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از ذهن همیشه نو آموز  

۴۰۰,۰۰۰ تومان

وحدت وجود و آگاهی (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از دوره وحدت وجود و آگاهی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سکون سخن می‌گوید (سخنرانی تصویری دانلودی)

مشاهده بخشی از سکون سخن می‌گوید  

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب‌های صوتی مسیحا برزگر

مرتبط با وحدت وجود
۲۶,۰۰۰ تومان

ترانه خواندن به وقت باران (کتاب صوتی دانلودی)

نمونه 1   نمونه 2   نمونه 3      

۴۸,۰۰۰ تومان

سخنرانی‌های صوتی دانلودی مسیحا برزگر

مرتبط با وحدت وجود

وحدت وجود – مقدمه ای بر شرح فصوصُ الحِکم (سخنرانی صوتی دانلودی)

مقدمه ای بر شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان

جهان از قصه‌ها سرشته شده است! (سخنرانی صوتی دانلودی)

سخنرانی های جهان از قصه‌ها سرشته شده است! توسط مسیحا برزگر (دانلودی) گزیده ای  از سخنرانی جلسه اول:  جهان، کتاب…

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

ساحت ندانستن – مقدمه ای بر شرح فُصوصُ الحِکم (سخنرانی صوتی دانلودی)

مقدمه ای بر شرح فصوص الحکم محی الدین ابن عربی

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماتریکس و مولانا ۱و۲و۳ (سخنرانی صوتی دانلودی)

سخنرانی های ماتریکس و مولانا ۱و۲و۳ توسط مسیحا برزگر (لوح فشرده) در این سری جلسات، عرفان و فلسفه و هنر،…

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب‌های مسیحا برزگر

مرتبط با وحدت وجود

کتاب تجربه های معنوی اثر نیکوس کازانتزاکیس با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب تجربه های معنوی اثر نیکوس کازانتزاکیس با ترجمه مسیحا برزگر متن دو زبانه   این کتاب، یک اثرِ شاعرانه‌ی…

۶,۸۰۰ تومان

کتاب جهان از قصه ها سرشته شده است اثر مسیحا برزگر

کتاب جهان از قصه ها سرشته شده است اثر مسیحا برزگر   یکی بود یکی نبود؛ غیر از خدا هیچ‌کس…

۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب مکاشفات مایستر اکهارت با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب مکاشفات مایستر اکهارت با ترجمه مسیحا برزگر   به عقیده‌ی اکهارت، معنوی بودن یعنی، زنده و بیدار بودن. راهی…

۲,۷۰۰ تومان

کتاب سحاب احتجاب اثر مسیحا برزگر

کتاب سحاب احتجاب اثر مسیحا برزگر کتابی برای هیچ کس   فرازهایی از کتاب: ـ ما، پاره‌هایی از ظهورِ حق…

۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آتش و بال پروانه عارفانه های خواجه عبدالله انصاری به روایت مسیحا برزگر

کتاب آتش و بال پروانه نیایش های خواجه عبدالله انصاری به روایت مسیحا برزگر کتاب نیایش   آنچه در این…

۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب وحدت عارفانه اثر مسیحا برزگر

کتاب وحدت عارفانه اثر مسیحا برزگر   در وحدتِ عارفانه، نگاهِ یکی‌بینِ عارف، به یگانگی با هستی می‌رسد و بدین‌سان،…

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب فانوس خیال اثر چاک هیلیگ با ترجمه مسیحا برزگر

کتاب فانوس خیال اثر چاک هیلیگ با ترجمه مسیحا برزگر   بحثی در بابِ ظهورر هستی برای سالکان نوآموز پس…

۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب ترانه خواندن به وقت باران اثر مسیحا برزگر

کتاب ترانه خواندن به وقت باران اثر مسیحا برزگر ما موجوداتی شرطی شده ایم.به ما آموخته اند که توان ما…

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اشراق ها اثر مسیحا برزگر

کتاب اشراق ها اثر مسیحا برزگر کتاب مراقبه   همان‌طور که پرندگان در صبحگاهان به شوقِ طلوع خورشید می‌خوانند، دل…

۵۰,۰۰۰ تومان