اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

یک فنجان استراحت

زمین! آرامش را به من بیاموز، چون گندمزار در آفتاب. زمین! رنج را به من بیاموز، چون سنگ‌ها که با خاطرات‌شان رنج می‌برند. زمین! تواضع را […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

قدرت نمادها

اگر بتوانی سنگ‌ریزه‌ای را حقیقتاً لمس کنی، می‌توانی کوهی را لمس کنی که این سنگ‌ریزه از آن جدا شده است. گاهی از ساحل دریا صدف‌هایی کوچک […]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵

نیایش

خدایا، برای یک زندگیِ پُرشور و شرار، شجاعتم ببخش؛ شجاع‌تر از این می‌خواهم. پس از تحملِ دردها، قوی‌ترم کن؛ چنان که درخت، پس از عبور توفان. […]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶

نمایشِ باشکوهِ زندگی

زندگی، صحنه‌ی نمایشی باشکوه است. می‌خواهم نمایش زندگیم را خوب بازی کنم! با تکیه بر تو و با اعتماد به نفس، به صحنه‌ی نمایش زندگی وارد […]